Valor TARIFA "A" (=0,60 cts) POR CADA COMPRA de 50 sellos de Tarifa "A" REGALAMOS 8 = Damos 58 = 34,80 €

30,00€

OFERTA DE SELLOS PARA FRANQUEAR LA CORRESPONDENCIA. VALOR Tarifa " A " = 0,60 €

Por cada 50 sellos de compra Tarifa " A " (= 0,60 €) REGALAMOS 8, osea pagando 30 recibirá 34,80 €


  • Modelo: FACIAL-0,55(A)x50