1989 - 10.000 Pesetas PLATA - I SERIE Vº CENTENARIO - CINCUENTIN AUTONOMIAS.

115,00€

Año 1989 - 10.000 Pesetas - AUTONOMIAS - 1ª Serie Vº Centenario

Moneda de PLATA de 925 mm. Peso: 168,75 gramos. Diámetro: 73 mm.

Entrego como está en la foto.


  • Modelo: 1989-10000-1ª-VºCENT